Mimi Page VARIOUS SOPRANOS AS Mimi
(Click to view)

 

  Geraldine Farrar as Mimi in La Bohème

     Geraldine Farrar again as Mimi in La Bohème

  Bidú Sayão as Mimi

  Pia Tassinari as Mimi

  Pia Tassinari again as Mimi

  Jarmila Novotna as Mimi

  Licia Albanese as Mimi

     Licia Albanese again as Mimi

  Dorothy Kirsten as Mimi, with Mario Lanza as Rodolfo

  Renata Tebaldi as Mimi

     Renata Tebaldi again as Mimi

     Renata Tebaldi as Mimi, with Jussi Bjoerling

     Renata Tebaldi as Mimi with Renato Cioni

  Anneliese Rothenberger as Mimi

  Anna Moffo as Mimi

  Mirella Freni as Mimi

  Teresa Stratas as Mimi